30000L Tank/ Outdoors Silo/Stainless Milk Storage Tank